Logo
Loading

Przedszkole samorządowe - Janiszew k. Radomia

Architecture

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : Gmina Zakrzew

Lokalizacja : Janiszew

Kategoria: Użyteczność publiczna

Powierzchnia: 1 200.0 m²

Rok: 2022

Budynek przedszkola, będący przedmiotem opracowania, zaprojektowany został jako dwukondygnacyjny. Plan budynku, w kształcie odwróconej litery „U”, pozwolił na czytelne wystrefowanie obiektu - wytworzenie strefy wejściowej, strefy zapleczowej, strefy administracyjnej oraz strefy, w której przebywają dzieci, z salami zajęć. W celu optymalnego nasłonecznienia sal, strefę wejściową zlokalizowano od północy. Strefa zapleczowa z zapleczem kuchni, magazynami, kotłownią i pralnią zlokalizowana jest od północnego wschodu, z osobnymi, niewidocznymi wejściami, tylko dla pracowników przedszkola. Część południową zajmują sale zajęć dla dzieci z własnymi magazynami podręcznymi i zespołami toalet dziecięcych. Sale znajdują się w dwóch „odnogach” budynku, między którymi wytworzono zewnętrzny, bezpieczny dziedziniec, pozwalający na zabawę dzieci na zewnątrz, pod okiem opiekunów.

Fasada budynku jest biała, tynkowana, z kolorowymi oknami. Bryła budynku wizualnie rozdzielona jest na trzy części o różnych wysokościach, spięte parterowym łącznikiem. Każda z trzech części posiada jednospadowy dach, w konstrukcji drewnianej. Belki konstrukcyjne widoczne są w salach zajęć, dodatkowo ocieplając wizualnie ich wnętrza. Część frontowa budynku zwieńczona jest drewnianą nadbudową, w której znajduje się strefa administracyjna. Kolejne dwie części, w których znajdują się sale dla dzieci, różnią się od siebie gabarytem, spięte są jednak wspólnym daszkiem nad parterem, wytwarzając wewnętrzny dziedziniec. Podsufitka daszku wykończona jest naturalnym drewnem. Ściany korytarzy budynku otaczające dziedziniec wykonane są ze szkła, łącząc wnętrze z zewnętrzem.

Wyróżnikiem projektu jest charakterystyczny, kolorowy „kleks” w zagospodarowaniu terenu. Stworzony z miękkiej, bezpiecznej dla dzieci, nawierzchni poliuretanowej element wlewa się do wewnętrznego dziedzińca i stanowi główne miejsce do zabaw na świeżym powietrzu w ciepłe dni. Wokół, między ramionami „kleksa”, teren uformowany jest w niewielkie górki ze zjeżdżalniami, wygradzając w ten sposób kameralną przestrzeń do zabaw. Strefa zabawy dzieci będzie wyznaczona niskim płotkiem 110cm z pionowych rurek bez szprosów poziomych, co uniemożliwi przedostanie się dzieciom bez opieki w okolice stawu. W projekcie została także zagospodarowana przestrzeń nad stawem, zaproponowaliśmy utworzenie pomostu biegnącego wzdłuż brzegu z oświetleniem i ławkami. Przestrzeń ta będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców, do ich dyspozycji będzie mniejszy plac zabaw oraz piaskownice. Przestrzeń wokół przedszkola, taka jak miejsca parkingowe, stojaki rowerowe, ciągi piesze, pozostaje otwarta dla mieszkańców, aby mogli z niej korzystać w weekendy i święta. Projekt przewiduje utworzenie przed budynkiem drogi wewnętrznej służącej także jako droga pożarowa. Przy drodze wewnętrznej zostały zlokalizowanie miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych – znajdujące się najbliżej wejścia.

Galeria