Logo
Loading

Centrum Wiedzy - Koszalin

Architecture

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Projekt we współpracy z NAZBUD, NORMAN, VISIVAE

Inwestor : Politechnika Koszalińska

Lokalizacja : Koszalin

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Powierzchnia: 5 998 m²

Rok: 2020

Założeniem projektu było stworzenie wielofunkcyjnego obiektu Centrum Wiedzy COGNITARIUM, o wiodącej funkcji biblioteki.

Projektowany budynek dopełnia od północnego wschodu kwartał zabudowy dziewięciu budynków Kampusu Politechniki Koszalińskiej, stanowiąc również zamknięcie wewnętrznego dziedzińca kampusu. Prosta forma budynku od ulicy Śniadeckich kontynuuje pierzeję rozpoczętą przez budynki C,E,F oraz I Politechniki. Budynek Cognitarium, zaprojektowany na planie odwróconej litery 'L', w części północno-wschodniej, zamykającej dziedziniec, opada w kierunku terenu zielonego wzdłuż ulicy Gdańskiej - kadrując widok z dziedzińca na wzgórza Góry Chełmskiej.

Zlokalizowanie magazynów i archiwów ułatwia wyeliminowanie lokalizowania uciążliwych czerpni i wyrzutni w poziomie terenu. Elewacje budynku zaprojektowane jako monochromatyczne, pokryte tynkiem kwarcowym o wysokich walorach estetycznych. Jest to tynk na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych oraz miką. Dodatkowo, do elewacji mocowane są ‘żyletki’ z cegły ceramicznej, w rytmicznym podziale. Zabieg ten pomaga w ochronie przed bezpośrednimi, południowymi promieniami słońca. Bryła budynku sprawia wrażenie monolitu, o interesującej fakturze. Między żyletkami znikają okna, widoczne jedynie podczas oglądania elewacji ‘en face’. Forma żyletek oraz chropowatość i matowość cegieł, zestawiona z gładkimi, lekko połyskującymi płaszczyznami ścian zewnętrznych pokrytych tynkiem z kwarcem i miką, dostarcza wyjątkowych walorów wizualnych, widocznych szczególnie w promieniach słońca (ale także w nocnej illuminacji), przy zmieniającej się na elewacji grze światła i cienia.

widok z góry centrum wiedzy cognitarium
cognitarium politechniki koszalińskiej widok z lotu ptaka

W projekcie zaproponowano nową lokalizację oraz formę dla wieży Clausiusa, która miałaby stanowić dominantę przestrzenną nowopowstałego placu przed budynkiem Cognitarium. Odniesienia upamiętniające urodzonego w Koszalinie Clausiusa znajdują się również w projekcie samego placu. Clausius sformułował II zasadę termodynamiki oraz wprowadził pojęcie entropii. Entropia jest w fizyce newtonowskiej miarą nieuporządkowania układu. Tak jak zgodnie z II zasadą termodynamiki entropia rośnie w czasie, tak nieuporządkowanie punktów oświetleniowych w posadzce placu rośnie wraz z oddalaniem się od wieży Clausiusa. .

Galeria