Logo
Loading

Budynek biurowy - Legionowo

Architecture

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : prywatny

Lokalizacja : Łajski

Kategoria: Architektura usługowa/podukcyjna

Powierzchnia: 700 m²

Rok: 2020

Projekt przebudowy zakładu produkcyjnego.

Projekt będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy to odświeżenie funkcjonującego zakładu wraz z częścią biurową i strefą wjazdową – zakres zaprezentowany poniżej. Drugi etap to budowa nowego obiektu o funkcji produkcyjno-biurowej, proces projektowy rozpocznie się z początkiem 2022.

Projekt wnętrz przebudowywanego budynku biurowego znajduje się tutaj.

Celem etapu pierwszego jest odświeżenie strefy wjazdowej na teren zakładu oraz części biurowej. W ramach zmian przewidziana została przebudowa parkingu, ogrodzenia, bramy i wejścia, portiernia zostanie rozbudowana o śluzę wejściową z bezdotykowym pomiarem temperatury. Głównym elementem etapu pierwszego jest przebudowa części biurowej. Fragment budynku przyjął formę podłużnego prostopadłościanu, zdecydowanie odcinającego się od istniejących zabudowań zakładu powstałych w latach 90 i po roku 2000. Budynek wykończony podłużną cegłą o długości ok. 60cm staje się monolityczną bryłą z prostym podziałem jaki wyznaczają pasy otworów okiennych. Wejście przyjęło formę masywnego zadaszenia oddzielającego wizualnie część produkcyjną od części biurowej. Materiałem, który prowadzi użytkownika od bramy do wejścia do zakładu jest drewno, pojawia się ono w śluzie portierni, w podbitce wiaty rowerowej oraz w zadaszaniu wejścia, będzie miało swoją kontynuację we wnętrzach obiektu.

widok na budynek
widok z lotu ptaka

Zakład w ramach projektu zyskał jeszcze trzy elementy, sześcienną kubaturę pomieszczenia technicznego przy budynku nr.2, wysoki prostopadłościan kryjący windę w budynku nr.2 oraz charakterystyczne przesuwne przesłony okienne z siatki CC malowanej jednostronnie. Przesłony zostały zaprojektowane tak, że wprowadzają do pomieszczeń naturalne rozproszone światło, ulatając pracę pracownikom zakładu. .

Galeria