Logo
Loading

Biurowiec GAZ SYSTEM - Świerklany

Architecture

Autorzy: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Mateusz Graczyk, Krzysztof Budzisz, Marcin Jurusik, Piotr Łosek

Inwestor : GAZ - SYSTEM

Lokalizacja : Świerklany

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Powierzchnia: 5 275 m²

Rok: 2014

Nagroda: Drugie miejsce

Projekt we współpracy z WXCA

Nagrodę przyznano za czytelną dyspozycję przestrzenną i propozycję drugiej fasady kreującej współczesny i elegancki wyraz budynku biurowego.

Główną ideą projektu było stworzenie funkcjonalnego i reprezentacyjnego budynku, który swoją architekturą dobrze wpisze się w kameralne podmiejskie otoczenie, podkreślając jednocześnie innowacyjne podejście do zrównoważonego wykorzystania energii. Zamysłem przy projektowaniu nowej siedziby firmy „Gaz System” było nie tyle spełnienie wymogów certyfikatów energetycznych, co stworzenie budynku, który dawałby kompleksowe rozwiązanie w zakresie wyzwań związanych z ekonomiczną eksploatacją, zużyciem energii oraz korzystnym mikroklimatem pracy. W ten sposób zaprojektowano budynek „zrównoważony”, odpowiedni dla nowoczesnej firmy, która troszczy się o pracownika, klienta oraz środowisko naturalne.

SEO IMAGE NAME

Forma budynku ukształtowana została w sposób podporządkowany funkcji przy możliwe oszczędnych środkach wyrazu. Z zwartej wydłużonej prostopadłościennej bryły wycięte zostały trzy przestrzenie doświetlające komunikację i pomieszczenia wewnętrznej części budynku, tworząc: centralne patio, doświetlenie holu głównego oraz doświetlenie foyer. W płaszczyźnie elewacji podkreślono strefy wejściowe przez wycofanie fasady zapewniając „półotwartą” zadaszoną przestrzeń / plac . Ostateczny zewnętrzy charakter uzyskany został dzięki dwupowłokowej elewacji zastosowanej w celu zapewnienia odpowiedniej przepuszczalności światła dziennego przez fasadę przy jednoczesnej minimalizacji nakładów energetycznych na ogrzewanie i chłodzenie. Na płaszczyźnie ideowej natomiast, zabieg ten skutkuje wtopieniem się budynku w otaczający krajobraz poprzez stworzenie „kalki” otoczenia subtelnie odbijającego się w zewnętrznej fasadzie.

Układ funkcjonalny budynku oparto na symetrycznie rozmieszczonych dwóch węzłach komunikacji pionowej, znajdujących się przy dwóch wejściach do budynku, spiętych cyrkulacyjnym układem komunikacji poziomej. Wydzielono w ten sposób dwie podstawowe strefy funkcjonalne: zewnętrzną biurową o szerokości traktu 4,6m oraz wewnętrzny „trzon” mieszczący powtarzalne dla każdej kondygnacji funkcje dodatkowe takie jak: zaplecze socjalne , sanitarne, sale konferencyjne, piony techniczne etc. Podstawą takiego założenia było stworzenie możliwe prostego i intuicyjnego dla użytkowników budynku. Podział ten ma również swoje odzwierciedlenie w energetycznym koncepcie budynku w którym przestrzenie biurowe skryte za podwójną fasadą mogą optymalnie wykorzystywać oświetlenie i energie słoneczną, zaś monolityczny „trzon” dzięki dużej pojemności cieplnej akumuluje energie cieplną. Poszczególne działy rozmieszczono po obwodzie budynku, sytuując pomieszczenia związane z obsługą klienta w pobliżu węzła przy głównym wejściu, natomiast pomieszczenia nastawione na wewnętrzną prace w tym gabinety dyrektorskie przy węźle związanym z wejściem od ul. Aleja. Na najwyższej kondygnacji biurowca umieszczono dział administracji aplikacjami oraz oddziałową dyspozytornię gazu wraz ze strefą zamkniętą. Oba węzły komunikacyjne powiązane są z podziemną kondygnacją na której prócz garażu pod „trzonem” biurowca zlokalizowano ciąg pomieszczeń technicznych.

SEO IMAGE NAME
SEO IMAGE NAME
Galeria